Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania

NAUKA CZYTANIA I PISANIA

Elementarze „Poczytam ci, mamo” i książki do kaligrafii ” Napiszę ci, mamo” zawierają nową i skuteczną metodę 101 kroków w nauce czytania i pisania.

Nazwa metody „101 kroków” odnosi się do 101 tekstów w elementarzu “Poczytam ci, mamo!”.

Elementarz składa się z dwóch części: pierwsza zawiera 46, a druga 55 czytanek, którym towarzyszą ćwiczenia usprawniające poszczególne funkcje percepcyjno-motoryczne.

Metoda zakłada, że nauka rozpoczyna się od ćwiczeń usprawniających analizę i syntezę słuchową. W pierwszych ćwiczeniach przedelementarzowych położono nacisk na rozpoznawanie głosek i sylab i  zapoznanie się   ze wszystkimi  samogłoskami, po czym przechodzi się do spółgłosek.

Czytanki przeznaczone są  dla dzieci w wieku od 4 ( jeśli dziecko szybciej się rozwija) do 12 lat.

Kaligrafia ” Napisze ci, mamo” jest dostosowana do elementarza „Poczytam ci, mamo” pod względem kolejności wprowadzania liter, materiału wyrazowego i postaci, które towarzyszą dziecku w nauce. Może być stosowana w połączeniu z elementarzem – wówczas mamy kompleksową naukę czytania i pisania – jak również niezależnie od niego.

Dziecko pracując z kaligrafią przyspiesza swój proces nauki czytania,  utrwala  poznawane litery i uczy się ładnie pisać.

Metoda 101 kroków stosowana systematycznie, daje pełną gwarancję sukcesu.

Jak wprowadzamy nową literę ?  Elementarz: “Poczytam ci, mamo “

Film pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=tAYBNTUQRO0&feature=player_embedded

 

PODSTAWOWE WYRÓŻNIKI METODY 101 KROKÓW. Kliknij w obraz poniżej.

Czym się wyróżnia metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania i co ją odróżnia od innych, powszechnie stosowanych w nauczaniu początkowym?

PEWNY KAŻDY  KOLEJNY KROK

1. Każda nowo wprowadzana litera utrwalana jest na bazie kilku tekstów. Kolejne czytanki bazują na wcześniej poznanych literach. Daje to dziecku, w dalszej nauce, dużo większą szansę zapamiętania każdej litery i zapobiega pomyłkom typowym dla osób z dysleksją.

ĆWICZENIE WSZYSTKICH FUNKCJI KONIECZNYCH W NAUCE CZYTANIA I PISANIA

2. Obok każdej strony z czytanką znajduje się strona z ćwiczeniami utrwalającymi nową literę oraz kształcącymi funkcje konieczne przy nauce czytania i pisania: percepcję, pamięć, koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, orientację w kierunkach, logiczne myślenie, płynność czytania, czytanie ze zrozumieniem oraz funkcje wzrokowe i słuchowo- językowe.

CZYTANIE SYLABAMI ORAZ METODĄ GŁOSKOWĄ I CAŁOŚCIOWĄ

3.  Metoda czytania sylabami wsparta jest  przez  dwa kolory sylab oraz tzw. falbanki. W ćwiczeniach obok tekstów stosuje się również metodę głoskową i całościową.

RÓŻNE WZORY LITER

4. W czytankach znajdują się zdania, które różnią się od pozostałych wielkością, kolorem, krojem czcionki – przeznaczone do prób czytania całościowego, angażujące prawą półkulę mózgu. Do elementarza dostosowano kaligrafię , która dodatkowo zawiera wiele ćwiczeń z zakresu grafomotoryki i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

ZRÓŻNICOWANE TEKSTY

5. Teksty są przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. Pogłębiają sferę wyobraźni oraz uczą samodzielnego myślenia.

RYM I RYTM

6. W wielu tekstach stosuje się rym i rytm

 

WYSOKA JAKOŚĆ
7. Są to podręczniki przygotowane z wielką starannością, o czytelnej, przejrzystej szacie graficznej i pięknych ilustracjach.

 

METODA KOMPLEKSOWA

8. Treść książek  jest  z sobą powiązana.  Ucząc dziecko czytać uczymy jednocześnie pisać.

Książki do nauki  pisania: “NAPISZĘ CI, MAMO”-

 

 

Nauka pisania powiązana jest z nauką czytania i do każdej czytanki przypisane są odpowiednie ćwiczenia kształcące umiejętności grafomotoryczne. Dzięki nim  dziecko nie tylko nauczy się szybciej czytać, ale utrwala sobie obraz wzrokowy poznawanej litery. Jednocześnie odpowiednia ilość ćwiczeń pozwala mu  nauczyć się ładnie  pisać.

9. Elementarz  i kaligrafia  posiadają także obudowę dydaktyczną w postaci przewodnika. Czwarte  wydanie książki ukazało  się w   2016. Do przewodnika dołączona jest płyta z ćwiczeniami i zabawami rytmicznymi oraz przykłady jak wprowadzać czytanie sylabami ( tzw. czytanie do wtóru z lektorem 29 pierwszych czytanek ).

METODA 101 KROKÓW – ADRESACI

Kto może pracować tą metodą?

  • rodzice z dziećmi;
  • nauczyciele na zajęciach wyrównawczych; nauczyciele szkoły podstawowej, którzy zechcą przeznaczyć osobne zajęcia  na naukę czytania i doskonalenie receptorów z nią związanych;
  • terapeuci na zajęciach terapii pedagogicznej w szkołach i w poradniach.

Fragment recenzji prof. UMCS dr hab. Grażyny Krasowicz- Kupis:             

“ W prezentowanych materiałach nauka czytania i pisania jest prowadzona w systematyczny i uporządkowany sposób, a układ materiałów daje dziecku wystarczająco dużo czasu na utrwalenie i automatyzację nabytych umiejętności, co jest szczególnie ważnym czynnikiem determinującym sukces w opanowaniu tych złożonych czynności.  Znakiem autorskim metody są tzw. falbanki, które wspomagają percepcję sylaby. Chociaż wydaje się, że opracowano wiele podręczników do wczesnej nauki czytania i że wszystkie zawierają podobne elementy, jednak jako psycholog i osoba zajmująca się problematyką nabywania czytania oraz dysleksją, pragnę wyraźnie podkreślić, że elementarz „ Poczytam ci, mamo” należy uznać  za wyjątkowy z kilku powodów:

  1.    Metoda oparta jest na analizie sylabowej, która jest bardziej efektywna w nauce czytania, zwłaszcza w przypadku dzieci z trudnościami i dyslektycznymi, o czym donosi wiele naukowych źródeł; ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci ryzyka dysleksji, gdyż pozwala pokonać zasadnicze trudności z przetwarzaniem fonologicznym na poziomie pojedyńczego fonemu i grafemu.
  2.    Warstwa językowa jest tu wzbogacona graficznie poprzez stosowanie kolorów i form graficznych tzw. falbanek, które poza stroną wizualną, rytmizują materiał językowy i poprawiają płynność czytania, ułatwiając przejście do czytania całościowego.
  3.     Ogromną zaletą całego kompletu jest oryginalna i piękna szata graficzna, a zarówno teksty jak i ilustracje sa pełne humoru, co czyni nauczanie czynnością wesołą i nie kojarzącą się ze żmudnym powtarzaniem i odczytywaniem fraz czy zdań z tradycyjnego podręcznika. Dzięki temu nauka czytania i pisania z wykorzystaniem „ELEMENTARZA…” staje się swoistą zabawą brzmieniem i obrazem.

 

Są to wyjątkowe walory, bowiem materiał dydaktyczny, mający choćby najdoskonalsze podstawy naukowe, to za mało, aby spełniał on swoje zadanie musi trafiać do umysłu i psychiki 6- 7 letniego XXI wieku. Recenzowana pozycja trafia w tym względzie w samo sedno, oparta jest na najnowszych badaniach naukowych dotyczących nabywania czytania oraz jest bardzo atrakcyjna dla użytkowników, co potwierdzają moje praktyczne doświadczenia z wykorzystaniem elementarza. Recenzowany elementarz ma szerokie zastosowanie- jako podstawowy podręcznik do nauczania czytania i pisania do wykorzystania przez nauczycieli klas początkowych a także jako materiał terapeutyczny do wykorzystania w toku zajęć korekcyjno- kompensacyjnych czy indywidualnej pracy z dzieckiem…”

Przewodnik dla nauczycieli i rodziców do  metody 101 kroków. ( Drugie wydanie ukazało się w 2011 roku . Poniżej okładka z pierwszego wydania).

„Przewodnik dla nauczycieli i rodziców” autorstwa Małgorzaty Formelli  i Danuty Chwastniewskiej zawiera scenariusze zajęć z dziećmi oraz dodatkowe materiały (aneksy i płytę do ćwiczeń rytmicznych), które stanowią obudowę dydaktyczną metody 101 kroków zawartą w książkach “Poczytam ci, mamo” i “Napiszę ci, mamo”.

Aneksy do książki zostały napisane przez Danutę Chwastniewską.

Dzięki przewodnikowi nauczyciel i rodzic otrzymują wszechstronną pomoc do pracy z dziećmi z różnymi możliwościami rozwojowymi i pełne oprzyrządowanie do nauki czytania i pisania.

Aneks nr 1 zawiera duże wzory sylab do przygotowania dziecka do nauki czytania metodą sylabową.

W aneksie nr 2 znajdują się sylaby i wyrazy do dodatkowych ćwiczeń z każdą nowo poznaną literą.

Aneks nr 3 zawiera teksty piosenek zamieszczonych na płycie z ćwiczeniami rytmicznymi.

Aneks nr 4 jest opisem  ćwiczeń wzrokowych, słuchowych  i pamięciowych  z kartami z postaciami z elementarza. Karty są dołączone do przewodnika.

Aneks nr 5 zawiera objaśnienia nazw obrazków umieszczonych w  ćwiczeniach przedelementarzowych i kaligrafii.

Aneks nr 6 zawiera 2 gry planszowe do pierwszej i drugiej części elemntarza.

Do przewodnika dołączono także płytę z ćwiczeniami rytmicznymi, piosenkami i zestaw 29 pierwszych czytanek z elementarza.  Teksty są czytane w bardzo określony sposób przez lektora i stanowią znakomitą pomoc dla dziecka szczególnie w pierwszym okresie nauki. Jest to wypracowana przez nas innowacja tzw. “czytanie do wtóru” .

Na płycie nagrano też osiem zabaw. Każda zabawa zawiera 5 części i kończy się piosenką. Na zajęcia proponujemy jedną z zabaw. Nauczyciel ( terapeuta) lub rodzic za każdym razem może zmienić ich zestaw.

Autorem ćwiczeń rytmicznych i muzyki do wybranych tekstów z elementarza jest Dariusz Wojciechowski.

Ilustracja Agnieszki Żelewskiej z elementarza

Nasze książki są pomocne i przyjazne w pracy z dzieckiem. Zawierają między odpowiedzi na poniższe zagadnienia .

Książki do nauki czytania dla dzieci.

Program do nauki czytania. Jak pracować z dzieckiem chcącym nauczyć się czytać? Jak uczyć dziecko czytać? Jak nauczyć dziecko czytać? Nauka czytania. Jak uczyć dziecko  aby płynnie czytało?

Książki do nauki czytania. Elementarz.

Skuteczna metoda nauki czytania. Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania. Nowe metody nauki czytania.

Zajęcia metodą 101 kroków

Program do nauki czytania dla dzieci. Metody nauki czytania i pisania. Nowa metoda nauki czytania. Metoda 101 kroków dla dzieci mających problemy z czytaniem i pisaniem.Metody nauki czytania. Metoda nauki czytania. Metoda nauki czytania sylabami. Metodyka nauki czytania.Jak pracować  z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania i pisania? Nauka czytania w przedszkolu. Jak nauczyć dziecko płynnie czytać?

 

 

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij