Nauka czytania i pisania. Nasze książki.

METODA 101 KROKÓW W NAUCE CZYTANIA I PISANIA

Jak nauczyć dziecko czytać?

Jak uczyć dziecko, aby płynnie czytało?

Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w czytaniu ?

Jak uczyć dziecko czytać, które ma dysleksję ?

Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w nauce czytania i pisania?

Nasze książki przeznaczone są dla dzieci rozpoczynających naukę czytania i pisania jak i dla tych, które mają problemy w czytaniu i pisaniu. 

ELEMENTARZE – „POCZYTAM CI, MAMO!”

 

Elementarze:

„Poczytam ci, mamo” cz.1 – cena 25,20 zł 

„Poczytam ci, mamo” -cz.2 -cena 26,30 zł

( bez kosztów wysyłki)

Liczba stron każdej książki: 120
Format: 27,5 x 20.5 cm
Oprawa foliowana i szyta

Elementarz cz. 1 – ISBN  978-83-924776-5-5

Elementarz cz. 2 –ISBN  978-83-924776-8-6

 Elementarz POCZYTAM CI MAMO składa się z dwóch części:

–  pierwsza zawiera 120 stron z czego 21 pierwszych to ćwiczenia przedelementarzowe, które mają przygotować dziecko do nauki czytania i pisania. Są to ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej oraz strony wprowadzające wszystkie samogłoski. 

Po ćwiczeniach wprowadzających  zaczyna się właściwa nauka czytania i pisania w oparciu o kolejne spółgłoski: t, m, l, s, d, k, j, n, p, w, r. Książka  w pierwszej części zawiera 46 czytanek.

Część druga elementarza zawiera 55 czytanek  i jest w niej kontynuowany  dalszy  ciąg nauki czytania w oparciu o pozostałe spółgłoski polskiego alfabetu: b, c, g, z, ł, ż, rz, sz, cz, h, ch, dz, dż, ś, ń, ć, ź, dź.wraz z odpowiadającymi im ćwiczeniami usprawniającymi naukę czytania.

Obie części zawierają łącznie 101 czytanek na wszystkie litery alfabetu.

Obecne drugie wydanie elementarzy zostało dostosowane do nowej podstawy programowej.

KALIGRAFIE  – „NAPISZĘ CI, MAMO! „

  

Kaligrafia „Napiszę ci, mamo” cz.1- cena 18 zł ( bez kosztów wysyłki)

Kaligrafia ” Napiszę ci mamo” cz.2 – cena 17 zł ( bez kosztów wysyłki)

Kaligrafie przeznaczoną są dla dzieci rozpoczynających naukę pisania, dla uczniów mających problemy w pisaniu oraz dla dzieci z dysgrafią. Część pierwsza zawiera ćwiczenia wprowadzające do nauki pisania tych liter, które występują w pierwszej części podręcznika „Poczytam ci, mamo!”.

 Część druga zawiera ćwiczenia wprowadzające do nauki pisania tych liter, które występują w drugiej części podręcznika „Poczytam ci, mamo!”.

Nowe wydanie  książek jest zmienione i dostosowane do zmian programowych. Przy wprowadzeniu nowej litery rozszerzono liniaturę, co ułatwia pisanie dziecku.

Na końcu książki znajduje się dyplom związany z osiągnięciem sukcesu w nauce pisania.

Liczba stron: 80

Format: 24.5 x 20,5 cm
Oprawa foliowana  

Kaligrafia cz. 1 –ISBN  978-83-924776-6-2

Kaligrafia cz. 2 –ISBN  978-83-924776-9-3

Cena kompletu  4 książek do nauki czytania i pisania wynosi 102,50 zł ( wraz z kosztami wysyłki).

PRZEWODNIK DO METODY 101 KROKÓW .

Przewodnik dla nauczycieli i rodziców jest dodatkowym oprzyrządowaniem do metody 101 kroków 

Przewodnik do obu części elementarza i kaligrafii zawiera:

  • scenariusze zajęć, 
  • aneksy z wyrazami podzielonymi na sylaby,
  • bardzo pomocną płytę CD z ćwiczeniami rytmicznymi, piosenkami i czytanymi przez lektorki tekstami 29 początkowych czytanek z elementarza (  wzory do tzw. “czytania do wtóru”)
  • oraz małe karty do ćwiczeń słuchowych, wzrokowych i pamięciowych.
  • Cena przewodnika  wraz płytą CD i kompletem kart wynosi 48,50 zł . Łączny koszt zestawu  5 książek wraz z kosztami wysyłki wynosi 151 zł. 
 

Poniżej znajduje się prezentacja naszych książek w których zastosowano skuteczną metodę 101 kroków w nauce czytania i pisania.

Metoda ta zakłada, że dziecko po przeczytaniu 101 tekstów (46 w pierwszej i 55 w drugiej części) oraz wykonaniu ćwiczeń znajdujących się obok każdej czytanki, osiągnie umiejętność płynnego czytania ze  zrozumieniem.

JAK WYGLĄDA UKŁAD KSIĄŻEK?  

ELEMENTARZ „POCZYTAM CI, MAMO”- cz.1

Poniżej znajdują się strony przygotowujące do nauki czytania- strony przedelementarzowe. Kliknij w obraz aby powiększyć.

 

Poniżej strona elementarza z czytanką wprowadzającą nową literę wraz z zadaniami ćwiczącymi różne funkcje potrzebne przy czytaniu. Strona 40 i 41 . Kliknij w obraz aby powiekszyć.

 

 
Kolejne strony 42- 45 zawierają następne dwie dodatkowe czytanki na tę samą literę. Kliknij w obraz aby powiększyć.
 
 
 
 
 
Strona 52 z czytanką oraz strona 53 z powiązanymi ćwiczeniami kształtującymi funkcje wzrokowe, słuchowe, pamięciowe oraz teksty wspomagające czytanie ze zrozumieniem. Kliknij w obraz aby powiększyć.

 

Poniżej strona wprowadzająca kolejną literę n.

Dziecko uczy się poznawać nową literą po dokładnym nauczeniu się wprowadzonych wcześniej liter.

Przykładowo w książce znajduje się 6 czytanek na literę n wraz ze stronami ćwiczeniowymi. Podobnie jest z innymi literami. W tekstach pojawiają się pytania i informacje mające sprawdzić do dziecka czy dziecko czyta ze zrozumieniem. Kliknij w obraz aby powiększyć.

  

 W pierwszej części elementarza zastosowano podział słów na sylaby, które odróżniają się kolorem.

  

Jednocześnie sylaby zostały dodatkowo wyodrębnione falbankami.Kolor sylab zależy od tonacji tła strony. Falbanki są stonowane z całością.

 

 

Dziecko poznaje nowe litery dopiero po dokładnym utrwaleniu poznawanej litery. Podobnie jest z nauką chodzenia. Każdy następny krok upewnia dziecko, że może zacząć chodzić.

Przeczytanie tekstu oraz wykonanie ćwiczeń znajdujących się obok każdej czytanki, oznacza jeden krok.

Na końcu elementarza cz.I jest GÓRA SUKCESU.

Każdy kolejny krok jest przez dziecko zauważalny, a wycięcie chorągiewki i jej przyklejenie na drodze ku górze jest formą nagrody i pozytywnego wzmocnienia w dalszej nauce. Dziecko ucząc się systematycznie osiągnie umiejętność płynnego czytania ze zrozumieniem.

 

Część druga elementarza

W drugiej części elementarza sylaby nie mają dodatkowych falbanek, ale odróżniają się kolorem, który zależy od tonacji tła strony.

 

Wykorzystane wyróżniki działają bardzo efektywnie i są znakiem autorskim metody 101 kroków.

Zastosowanie wspomnianych wyżej wyróżników spowodowało u dzieci znaczne przyspieszenie procesu nauki czytania.

Fragment recenzji prof. UMCS dr hab. Grażyny Krasowicz- Kupis:

Znakiem autorskim metody są tzw. falbanki, które wspomagają percepcję sylaby.

Chociaż wydaje się, że opracowano wiele podręczników do wczesnej nauki czytania i że wszystkie zawierają podobne elementy, jednak jako psycholog i osoba zajmująca się problematyką nabywania czytania oraz dysleksją, pragnę wyraźnie podkreślić, że elementarz „ Poczytam ci, mamo” należy uznać za wyjątkowy z kilku powodów:

  1.  Metoda oparta jest na analizie sylabowej, która jest bardziej efektywna w nauce czytania, zwłaszcza w przypadku dzieci z trudnościami i dyslektycznymi, o czym donosi wiele naukowych źródeł; ma to szczególne znaczenie w przypadku dzieci ryzyka dysleksji, gdyż pozwala pokonać zasadnicze trudności z przetwarzaniem fonologicznym na poziomie pojedyńczego fonemu i grafemu.
  2.  Warstwa językowa jest tu wzbogacona graficznie poprzez stosowanie kolorów i form graficznych tzw. falbanek, które poza stroną wizualną, rytmizują materiał językowy i poprawiają płynność czytania, ułatwiając przejście do czytania całościowego.
  3.  Ogromną zaletą całego kompletu jest oryginalna i piękna szata graficzna, a zarówno teksty jak i ilustracje sa pełne humoru, co czyni nauczanie czynnością wesołą i nie kojarzącą się ze żmudnym powtarzaniem i odczytywaniem fraz czy zdań z tradycyjnego podręcznika. Dzięki temu nauka czytania i pisania z wykorzystaniem „ELEMENTARZA…” staje się swoistą zabawą brzmieniem i obrazem.

Są to wyjątkowe walory, bowiem materiał dydaktyczny, mający choćby najdoskonalsze podstawy naukowe, to za mało, aby spełniał on swoje zadanie musi trafiać do umysłu i psychiki 6- 7 letniego XXI wieku.

Recenzowana pozycja trafia w tym względzie w samo sedno, oparta jest na najnowszych badaniach naukowych dotyczących nabywania czytania oraz jest bardzo atrakcyjna dla użytkowników, co potwierdzają moje praktyczne doświadczenia z wykorzystaniem elementarza.

Recenzowany elementarz ma szerokie zastosowanie- jako podstawowy podręcznik do nauczania czytania i pisania do wykorzystania przez nauczycieli klas początkowych a także jako materiał terapeutyczny do wykorzystania w toku zajęć korekcyjno- kompensacyjnych czy indywidualnej pracy z dzieckiem…”

NAUKA PISANIA

KSIĄŻKI DO KALIGRAFII „NAPISZĘ CI, MAMO”- cz,1 i cz.2

Prezentacja nowej książki.

Prosimy kliknąć w jeden z obrazków

[nggallery id=4]

 Podręczniki do kaligrafii „Napiszę ci, mamo” .

Dostosowane są one do elementarza „Poczytam ci, mamo” pod względem kolejności wprowadzania liter, materiału wyrazowego i postaci, które towarzyszą dziecku w nauce. Mogą być stosowane w połączeniu z elementarzem – wówczas mamy kompleksową naukę czytania i pisania – jak również niezależnie od niego.

Dzięki nim dziecko utrwali sobie obraz wzokowy poznawaniej litery i jednocześnie nauczy się ładnie pisać. Zawierają one wiele ćwiczeń z zakresu grafomotoryki i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Książki „Napiszę ci, mamo” w połączeniu z elementarzem „Poczytam ci, mamo” dają gwarancję opanowania trudnej sztuki czytania i pisania.

Więcej o tej metodzie na podstronie – metoda 101 kroków.

Informacja o twórcach książek do nauki czytania i pisania:

Danuta Chwastniewska – autorka metody 101 kroków elementarza i kaligrafii oraz innowacyjnych metod terapii. Absolwentka pedagogiki specjalnej oraz studiów podyplomowych z zakresu psychologii wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami- Uniwersytet Wrocławski

  • współautorka programu do nauki języka polskiego„ Myśli i słowa” oraz serii podręczników do nauki o języku, znanych jako „gramatyki gdańskie”wydanych przez Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe;
  • autorka książek „Ortograffiti” dla szkoły podstawowej, współautorka koncepcji tej serii wydanych przez Wydawnictwo Operon.

Janusz Raczkiewicz – autor tekstów; autor serii scenariuszy filmowych, między innymi do popularnych telewizyjnych „Kasztaniaków”;

Agnieszka Żelewska – autorka ilustracji i rysunków do ćwiczeń; jedna z najbardziej znanych i cenionych ilustratorek dla dzieci; znana i nagradzana w Polsce oraz za granicą;

Katarzyna Micun – skład, grafika i liternictwo; współautorka nowego opracowania graficznego lubianego od lat pisma dla dzieci „Świerszczyk”;

 

Przewodnik dla nauczycieli i rodziców – cena 48,50 zł

(wraz z płytą CD i kartami do ćwiczeń słuchowych, wzrokowych i pamięciowych).

Czwarte  wydanie  przewodnika autorstwa Małgorzaty Formelli i Danuty Chwastniewskiej ukazało się w 2016 roku.

Książka ta zawiera materiał do pracy z kompletem 4 książek i jest znakomitą pomocą tak dla rodziców, jak i nauczycieli. Dzięki dokładnemu opracowaniu każdego kroku osoby pracujące z dziećmi uzyskają pewność związaną z postępami w nauce czytania i pisania oraz mogą urozmaicić  naukę i skorzystać pomocy, które znajdują się w aneksach.  

Liczba stron: 136

Format: 27,5 x 20.5 cm
Oprawa foliowana

ISBN 978-83-935846-1-1

Nowy przewodnik dla nauczycieli i rodziców do metody 101 kroków w nauce czytania i pisania zawiera scenariusze zajęć z dziećmi oraz dodatkowe materiały (aneksy i płytę do ćwiczeń rytmicznych), które stanowią obudowę dydaktyczną metody 101 kroków  zawartą w książkach „Poczytam ci, mamo” i „Napiszę ci, mamo”.

Dzięki przewodnikowi tak nauczyciel  jak i rodzic otrzymuje wszechstronną pomoc do pracy z dziećmi z różnymi możliwościami rozwojowymi.

W przewodniku znajdują się szczegółowe wskazania jak dostosować pracę do możliwości  dzieci.

Dzięki temu można indywidualizować naukę z dzieckiem tzn. jak wprowadzać każdą literę i jak pracować ze wszystkimi czytankami.

Książka jest wzbogacona o aneksy z wyrazami do czytania sylabami, płytę z ćwiczenia rytmicznymi i nagrania 29 tekstów do nauki czytania ( wprowadzana przez nas innowacja tzw. „czytanie do wtóru” z lektorem).

Innowacja ta, to sprawdzona i skuteczna pomoc dla dziecka szczególnie w początkowych etapach nauki czytania.

Do przewodnika dołączone są także karty do ćwiczeń słuchowych, wzrokowych i pamięciowych wraz z instrukcjami i opisem gier.

Przewodnik zawiera ponadto bardzo wiele propozycji, nakierowanych na to, aby dziecko otrzymywało jak najwięcej impulsów do pracy i jednocześnie aby pracując metodą 101 kroków mogło indywidualnie odkrywać świat.

Dużym walorem książki jest to, że odpowiada ona na różne potrzeby rodziców i nauczycieli, gdyż jedna z autorek przewodnika – Małgorzata Formella prowadzi systematyczne zajęcia metodą 101 kroków w nauce czytania i pisania.

Drugą osobą, ktora napisała przewodnik jest autorka metody Danuta Chwastniewska.

Autorem ćwiczeń rytmicznych i muzyki do wybranych tekstów z elementarza jest Dariusz Wojciechowski.

Praca z naszymi książkami daje znakomite efekty w pracy z dzieckiem.

Prosimy przeczytać opinie rodziców zamieszczone na naszej stronie. 

Dla wielu dzieci  praca metoda 101 kroków jest nie tylko skuteczna, ale i radosna.

 

Nauka czytania. Program do nauki czytania. Książki do nauki czytania dla dzieci.

Elementarz. Skuteczna metoda nauki czytania. Metoda 101 kroków w nauce czytania i pisania.

Nowe metody nauki czytania. Metodyka nauki czytania.

Program do nauki czytania dla dzieci. Metody nauki czytania i pisania.
Czytanie metodą sylabową. Czytanie całościowe.  

Książki do nauki czytania. Elementarz.

Skuteczna metoda nauki czytania.  Nowe metody nauki czytania.

Metoda 101 kroków dla dzieci mających problemy z czytaniem i pisaniem  Czytanie metodą sylabową. Czytanie całościowe.  

Trudności w nauce czytania.

Problemy w czytaniu. Jak nauczyć czytać dziecko z dysleksją?

Czytanie ze zrozumieniem. Pomoce dydaktyczne do nauki czytania. Program do nauki czytania.

Nauka czytania dla czterolatka.  Nauka czytania dla pięciolatka. Nauka czytania dla polskich dzieci. Nauka czytania dla dzieci po polsku.  Nauka czytania dla 6-latka. Nauka czytania i pisania dla sześciolatki. Jak nauczyć sześciolatka czytać?  Nauka czytania dla sześciolatka. Jak nauczyć dziecko dobrze czytać? Co zrobić gdy dziecko nie chce czytać? Nauka czytania dla 7- latka. Nauka czytania dla siedmiolatka.  Nauka czytania dla ośmiolatka. Nauka czytania dla dziewięciolatka.

Terapia. Dysleksja.

Jak pracować z dzieckiem mającym dysleksję? Jak nauczyć czytać dziecko mające dysleksję? Pomoc przy dysleksji. Jak przeciwdziałać dysleksji? Logopedia. Pomoc logopedyczna. Czytanki logopedyczne. Jak pomóc dziecku mającemu trudności w wymowie?

Nauka pisania. Kaligrafia.

Program do nauki pisania. Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w nauce pisania? Dysgrafia. Jak uczyć dzieci sprawnie pisać?

Trudności w pisaniu. Jak nauczyć dziecko czytać i pisać? Metody nauki czytania i pisania. Jak pracować z dzieckiem mającym trudności w pisaniu? Nauka pisania dla 6 latka. Jak nauczyć dziecko dobrze pisać? Nauka pisania dla 7 latka. Jak nauczyć dziecko pisać?

 

Kontynuując korzystanie z witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie. więcej informacji

Ustawienia plików cookie na tej stronie są ustawione na „zezwalaj na pliki cookie”, aby zapewnić Ci najlepszą możliwą jakość przeglądania. Jeśli będziesz nadal korzystać z tej witryny bez zmiany ustawień dotyczących plików cookie lub klikniesz „Akceptuję” poniżej, wyrażasz na to zgodę.

Zamknij